สร้างประวัติศาสตร์ แรมโบ้เล็ก คว้าสัญญา 3.5 ล้านบาท เข้าร่วมศึก ONE