ข่าวมวย ONE ลุมพินี ย้ำชัด ความปลอดภัยของนักกีฬาเป็นไปตามมาตรฐานสากล