ไฮไลท์มวย อินทรีย์ขาว VS อาร์เมอร์ฮอสเซ่น

ไฮไลท์มวย อินทรีย์ขาว VS อาร์เมอร์ฮอสเซ่น

ไฮไลท์มวย อินทรีย์ขาว มวยฝีมืออาวุธคล่องต้นไม่เท่าไหร่ขวางแทงจับกดตียัดใส้ดีเก๋าเกม

หยกขาว ส.พงษ์อมร,แสนคม เซียนวย ปุ๋ยดีนายดี,ปุ๋ยดีนาดี,เพชรสามพราน ว.วังพรหม

 

ติดตามข่าวสารได้ที่ >>> เซียนตะกร้อเซียนสนุ๊ก, เซียนวัวชน เซียนต่างๆได้ที่  >>> TDED4WIN